3
Aurelia Koksztys-Łuć
Adwokat Aurelia Koksztys-Łuć zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym. Jej specjalnością jest prawo rodzinne - w szczególności rozwody, podziały majątku wspólnego oraz rozliczenia pomiędzy małżonkami i konkubentami - a ponadto zniesienia współwłasności i sprawy spadkowe. Współpracuje z innymi kancelariami adwokackimi w ramach projektu Divortium – Kancelaria Prawa Rodzinnego i Rozwodów. Drugą specjalizację stanowią sprawy gospodarcze i prawo handlowe. Pracę magisterską obroniła w 1994 r. pod kierunkiem Profesora Józefa Frąckowiaka. Wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w spółce przy tworzeniu i nadzorowaniu funkcjonowania podmiotów prawa handlowego. Biegle włada językiem niemieckim.
Karierę zawodową rozpoczęła od aplikacji sędziowskiej a następnie adwokackiej. W 1999 r. z wyróżnieniem zdała egzamin adwokacki i od 1 stycznia 2000 r. rozpoczęła praktykę adwokacką. Jej pozycja zawodowa uznana została również przez środowisko Adwokatury. Od lat jest wykładowcą Komisji Szkolenia Aplikantów, pełniła funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego przy Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu a od 2016 r. jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie.
 3
Bartosz Łuć
Adwokat Bartosz Łuć specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw cywilnych odszkodowawczych. Ponadto w zakresie jego zainteresowań mieszczą się sprawy administracyjne, sądowo-administracyjne oraz karne i gospodarcze. Za swój największy zawodowy sukces uznaje skuteczną skargę konstytucyjną zakończoną uchyleniem niekonstytucyjnego przepisu.Dzięki wieloletniej obsłudze podmiotów leczniczych posiada wiedzę i doświadczenie w szeroko rozumianym prawie medycznym. Od lat zajmuje się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji. Występuje również w procesach sądowych w sprawach klientów indywidualnych. Karierę zawodową rozpoczął od aplikacji sędziowskiej a następnie adwokackiej. W 1999 r. z wyróżnieniem zdał egzamin adwokacki i od 1 stycznia 2000 r. rozpoczął praktykę adwokacką.Od początku swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczy w działalności Adwokatury, jako członek komisji merytorycznych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wykładowca w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich. W latach 2009-2015 był prezesem Stowarzyszenia Prawników Iurislink. Od 2013 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu.
 2
Współpracownicy
Współpracownicy. Od lat w Kancelarii nabierają doświadczenia w przyszłej pracy zawodowej aplikanci adwokaccy. Aktualnie są to Panie Magister Aurelia Kukulska i Dominika Pawiłojć. Wspólnicy stale współpracują również ze spółką Recompensum z Wrocławia kierowaną przez Pana Magistra Olafa Hambergera oraz Kancelarią Radcy Prawnego Piotra Stępaka.
 2
Kontakt
Sprawną organizacją Kancelarii Spółki zajmuje się Kierownik Biura Pani Magister Sylwia Grześ.
 1
Publikacje
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi opracowaniami o tematyce prawniczej
Olaf Hamberger - stała wspólpraca 3
Dominika Pawiłojć - aplikant adwokacki 2
Aurelia Kukulska - egzaminowany aplikant adwokacki 1
Piotr Stępak - radca prawny 2
+48 75 610 53 21 +48 75 753 56 30 ul. Grottgera 12/1, 58-500 Jelenia Góra
Mapa: Kliknij tu, aby podglądnąć mapę dojazdu...
Copyright © Piterdv 2017