O nas

Adwokacka Spółka Partnerska
ŁUĆ I KOKSZTYS-ŁUĆ

Doświadczenie i Profesjonalizm

Od blisko 30 lat pracujemy przy udzielaniu pomocy prawnej. Po ukończeniu studiów prawniczych zdobywaliśmy doświadczenie przygotowując się do wykonywania zawodu sędziego. Ostatecznie jednak wybraliśmy zawód adwokata, który wykonujemy już ponad 20 lat. Składając ślubowanie adwokackie, obiecaliśmy przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich, wykonując swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa, przy zachowaniu tajemnicy zawodowej.

Wiedza i Rzetelność

Stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe a nasza Kancelaria korzysta z dostępu do najnowszych aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa sądowego. W swojej pracy dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo prawne naszych Klientów. Dzielimy się z nimi swoją wiedzą i doradzamy im w najtrudniejszych sprawach życiowych. Dbamy o to, by przy nas czuli się komfortowo, podejmując najważniejsze decyzje życiowe.

Komunikatywność i Zaufanie

Z naszymi klientami dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem tak, by świadomie podejmowali decyzje dotyczące ich życia. Dbamy o to, by na bieżąco śledzili losy swoich spraw i rozumieli skomplikowane zagadnienia, z którymi muszą się zmierzyć, korzystając z naszej pomocy. Nasze relacje z Mocodawcą oparte są na zaufaniu, jako gwarancji dobrej współpracy.

Czym się zajmujemy?
Jesteśmy po to, by pomagać.

Reprezentacja klientów

Występujemy w imieniu Klienta przed Sądami Powszechnymi i Administracyjnymi, innymi organami ochrony prawnej oraz przed organami administracji publicznej, będąc jego przedstawicielem w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Doradztwo Prawne, Sporządzanie pism i umów

Udzielamy ustnych porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe i pozaprocesowe, konstruujemy umowy, regulaminy i akty prawa koroporacyjnego oraz wydajemy profesjonalne opinie prawne.

Dochodzenie wierzytelności i ochrona dłużnika

Reprezentujemy strony stosunków zobowiązaniowych na etapie negocjacji, pomagamy wierzycielom w uzyskaniu tytułu egzekucyjnego i w egzekwowaniu należnych świadczeń oraz pomagamy dłużnikom w ochronie ich interesów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Obrona w sprawach karnych i reprezentacja pokrzywdzonych

Jako adwokaci jesteśmy profesjonalnymi obrońcami w sprawach karnych oraz przedstawicielami pokrzywdzonych przestępstwem. Prawo do obrony i korzystania z pomocy obrońcy jest jednym z podstawowych praw obywatelskich.

Nasze specjalizacje

Rozwody

Podziały majątku

Sprawy rodzinne

Spory majątkowe

Prawo spadkowe

Pomoc
przedsiębiorcom

Prawo pracy

Prawo
administracyjne

Odszkodowania

Prawo medyczne

Dochodzenie
roszczeń

Sprawy
karne

Kontakt

Adwokacka Spółka Partnerska Łuć i Koksztys-Łuć